دات نت نیوک
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 فروردین 1398
ترکیبات عسل بخش اول -فروش عسل

  ترکیبات عسل بخش اول -فروش عسل

امتیاز: Article Rating

عسل مهم ترین منبع مواد قندی طبیعی است. قندهای اصلی عسل را قندهای ساده (منوساکاریدها) می گویند؛ مانند گلوكز و لوولوز که به ترتیب ۴۰ و ۳۴ درصد عسل را تشکیل می دهند. علاوه بر قندهای ساده، قندهای مرکب (پلی ساکاریدها) دیگری که از دو یا سه یا چند قند ساده درست شده اند مانند مالتوز، ساکاروز، لاكتوز نیز در عسل وجود دارند.


مالتوز به مقدار کم و ساکاروز (قند معمولی) - با اینکه با غلظت زیاد در شهد یافت میشود. حدود ۱ تا ۲ درصد عسل را تشکیل می دهند. این قند در اثر آنزیمی به نام انورتاز که مهمترین آنزیم موجود در عسل است و از غده بزاقی زنبور ترشح می شود، به قندهای ساده یعنی گلوکز و لوولوز تبدیل می شود. شایان ذکر است که شیرینی عسل بیشتر مربوط به همین دو نوع قند ساده است.


گلوکز و لوولوز بیشترین قندهای ساده ای هستند که در عسل یافت می شوند. میزان درصد گلوکز در نمونه های مختلف عسل، بین ۲۲ تا ۴۰ درصد (متوسط 28.31 درصد) و درصد لوولوز بین ۲۷ تا بیش از ۴۴ (به طور متوسط 19.38) درصد اندازه گیری شده است. معمولا در عسل میزان فروکتوز یا لوولوز (L) ، بیش از مقدار گلوکز یا دکستروز (D) است و نسبت لوولوز به دکستروز (D/L) بالاتر از یک است. در عسل های ایران مقدار متوسط گلوکز 3.33 درصد و مقدار متوسط فروکتوز 85.37 درصد گزارش شده است. لوولوز (قند میوه) از شیرین ترین قندهای طبیعی است که 7.1 بار شیرین تر از ساکاروز (قند نیشکر) و ۲ تا 2.5 بار شیرین تر از گلوکز (قند انگور) است

https://toomar.net

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ترکیبات عسل بخش اول -فروش عسل
ثبت امتیاز