دات نت نیوک
تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 فروردین 1398
انواع و روش نامگذاری عسل-بخش اول-فروش عسل

  انواع و روش نامگذاری عسل-بخش اول-فروش عسل

امتیاز: Article Rating

انواع عسل و نامگذاری

عسل طبیعی را از جهتی به سه دسته تقسیم میکنند ( انواع عسل )

گروه اول :

گروه اول ، بر اساس منبع جمع آوری شهد گل و نوع گیاهی که زنبور عسل از آن شهد تهیه میکند، نامگذاری می شوند . زنبور عسل شهد را از گیاهان مختلف تهیه میکنند. اما در بعضی جاها مثلا در یک کوهستان فقط یک گیاه وجود دارد و زنبور ها عسل را از ان گیاه میگیرند . در این صورت عسل به نام ان گیاه نامیده می شود . مانندعسل آویشن، عسل گون، کنار (سدر).

گاهی کندوهای عسل در نزدیک زمین کشاورزی است که در ان یک محصول کاشته می شود . مانند عسل مرکبات، شبدر، اسپرس.

در بعضی از مناطق نیز گیاه خاصی غالب نمی باشد و عسل طبیعی به دست آمده می تواند حاوی چندین شهد گل باشد که اصطلاحاً عسل چند گلی یا عسل مخلوط می گویند .

گاهی نیز زنبوردار، عسل طبیعی مناطق مختلف را با تکنیک های خاص با هم ترکیب می کند که آن را عسل چهل گیاه می نامند.

 

منبع :

https://asanteb.com

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انواع و روش نامگذاری عسل-بخش اول-فروش عسل
ثبت امتیاز